INTERVIEW

ชมวิดีโอสัมภาษณ์

ดร.อิเกอร์ สเมียร์นอฟ

มะเร็ง!.. ไม่น่ากลัวแล้วจริงหรือ ?

พบคำตอบจากบทสัมภาษณ์เจ้าของสิทธิบัตร


"โปรโมชั่นเพิ่มเติม"

สิ่งที่น่าสนใจ