เฮลท์ รีเลชั่นส์ จัดงานฉลองครบรอบ 12 ปี นวัตกรรมน้ำปรับโมเลกุลในประเทศไทย

เฮลท์ รีเลชั่นส์ จัดงานฉลองครบรอบ 12 ปี นวัตกรรมน้ำปรับโมเลกุลในประเทศไทย

"เฮลท์ รีเลชั่นส์ จัดงานฉลองครบรอบ 12 ปี นวัตกรรมน้ำปรับโมเลกุลในประเทศไทย"

กว่า 12 ปีที่บริษัท เฮลท์ รีเลชั่นส์ จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ด้านน้ำส่งเสริมสุขภาพ ได้นำนวัตกรรม เทคโนโลยีเอ็มเร็ท (MRET: Molecular Resonance Effect Technology) สิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบของเครื่องปรับโมเลกุลน้ำ และน้ำปรับโมเลกุลบรรจุขวด น้ำคุณภาพสำหรับคนรักสุขภาพ ที่นำเอาศาสตร์ทางด้านควันตัมฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยี ในการคัดลอกแม่แบบจากน้ำพุภูเขาธรรมชาติ มาผลิตเป็นน้ำปรับโมเลกุลเพื่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน

โดยในโอกาสครบรอบการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอีกวาระหนึ่ง ภายใต้การบริหารงานของ มร.ตัน เอ็งล็อค กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อการเฉลิมฉลองเพื่อก้าวสู่ปีที่ 13 ในปี พ.ศ.2560 โดยมี ดร.อิเกอร์ สเมียร์นอฟ นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซีย ผู้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งเดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุย ทั้งในงานสัมมนาทางวิชาการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ “Scientific update on MRET by inventor, Dr.Igor Smirnov” งานประชุมลูกค้าและผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ “Sharing Love ปันน้ำใจ ให้ชีวิต” โดยมีผู้ทรงเกียรติต่างๆ ทั้งแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักธุรกิจ ลูกค้าและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย และการรณรงค์โครงการผู้แนะนำภายในงาน เพื่อให้เป็นอีกช่องทางสำหรับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ ให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ณ อาคารเคเอ๊กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี รวมทั้งยังมีการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมอินดิโก กรุงเทพ ถนนวิทยุ นอกจากงานต่างๆ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ให้ทุนสนับสนุนวงดนตรี อิมมานูเอล ออเครสตร้า ของเยาวชนผู้มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านดนตรี จากชุมชนในพื้นที่คลองเตย ณ คริสต์จักรอิมมานูเอลลูเธอร์แรน เพื่อให้โอกาสในการมีอาชีพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กๆ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโทร. 02-862-2688, www.mret.co.th