โครงการ “น้ำใจไทย ช่วยพ้นภัยกัมมันตภาพรังสี” ให้ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ “น้ำใจไทย ช่วยพ้นภัยกัมมันตภาพรังสี” ให้ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ “น้ำใจไทย” ช่วยพ้นภัยกัมมันตภาพรังสี” ให้ประเทศญี่ปุ่น

พันโท พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ตัวแทนจากกองบัญชาการกองทัพไทย และ คุณจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ เลขานุการระดับ 4 กรมเลขานุการกรมกิจการเอเชียตะวันออก ตัวแทนจากกระทรวง การต่างประเทศ รับมอบน้ำดื่มปรับโมเลกุลจาก มร.ตัน เอ็งล็อค