ดร.มาซารุ อิโมโตะ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ

ดร.มาซารุ อิโมโตะ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ

ดร.มาซารุ อิโมโตะ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ

ดร.มาซารุ อิโมโตะ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับน้ำที่ขายดีที่สุดของ New York Times ที่ค้นพบและพิสูจน์ได้ว่า น้ำมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน โดยสามารถถ่ายภาพผลึกน้ำที่แตกต่างกันได้สำเร็จ และเป็นผู้สร้างสายใยความสัมพันธ์ผ่านน้ำปรับโมเลกุลจากประเทศไทยสู่ฟูกุชิมาที่ผ่านมา และในเดือน กันยายน 2554 ดร.มาซารุ ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Water & Crystals Hado Seminar ในประเทศไทย พร้อมให้เกียรติเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เฮลท์ รีเลชั่นส์ จำกัด และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมผู้บริหารและทีมงาน ท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่นและบรรยากาศแบบไทยๆ