โครงการ “น้ำใจไทย ช่วยพ้นภัยกัมมันตภาพรังสี” ให้ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ “น้ำใจไทย ช่วยพ้นภัยกัมมันตภาพรังสี” ให้ประเทศญี่ปุ่น

"โครงการ “น้ำใจไทย ช่วยพ้นภัยกัมมันตภาพรังสี” ให้ประเทศญี่ปุ่น

พลตรี หฤษฏ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยในขณะนั้น รับมอบน้ำดื่มปรับโมเลกุลมูลค่า 4,000,000 บาท ที่ร่วมบริจาคโดยวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 2 ล้านบาท และบริษัท เฮลท์ รีเลชั่นส์ จำกัด สมทบเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกัมมันตภาพรังสีที่ประเทศญี่ปุ่น ในรายการ “ข่าวข้น คนข่าว” ทางโมเดอร์นไนน์ทีวี