งานแถลงข่าว Caring Life Partner ศูนย์จำหน่ายสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพแห่งอนาคตแห่งแรกในไทย

งานแถลงข่าว Caring Life Partner ศูนย์จำหน่ายสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพแห่งอนาคตแห่งแรกในไทย

"งานแถลงข่าว Caring Life Partner ศูนย์จำหน่ายสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพแห่งอนาคตแห่งแรกในไทย"

บริษัท เฮลท์ รีเลชั่นส์ จำกัด จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน เปิดตัวโครงการ ศูนย์จำหน่ายสินค้าสุขภาพ แคริ่งไลฟ์ พาร์ทเนอร์ (Caring Life Partner) อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับสุขภาพต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ เครื่องปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ท น้ำดื่ม ปรับโมเลกุลตรา แอคทีฟ วัน ทู โอ อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเวฟชิลด์ เวฟไรเดอร์ ผลิตภัณฑ์ อีโคพาราไดซ์ สำหรับชีวิตประจำวันและเพื่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โสมแคปซูลตราจินเส็ง-เอ็นจี ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกมากขึ้น โดยประกาศรับสมัคร นักธุรกิจที่สนใจเป็นตัวแทนศูนย์ฯ ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป้าหมายการขยายศูนย์ฯ ทั่วประเทศ

โดยภายในงานมีคุณตัน เอ็งล็อค ประธานกรรมการบริหาร คุณวิวัฒน์ วิไลธนารักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงข่าว พร้อมกับ คุณสายสุนีย์ โกมินทร์ ตัวแทนศูนย์จำหน่ายสินค้า แคริ่ง ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จังหวัดเชียงราย ร่วมด้วย รศ.พญ.สุพัตรา แสงรุจิ ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผู้มีประสบการณ์ใช้ผลิตภัณฑ์และได้อธิบายถึงหลักการทำงาน ของน้ำปรับโมกุล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยในตอนท้ายได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ที่ร่วมงานได้ทดลองดื่มไวน์ปรับโมเลกุล น้ำเลมอนเนทปรับโมเลกุลจากเครื่องปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ท น้ำเอนไซม์ และโยเกิร์ตที่ผลิตจากถัง Ecoparadise Magic Pail เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ บริษัท เฮลท์ รีเลชั่นส์ จำกัด ชั้น 1 อาคารสินสาธรทาวเวอร์