ข่าว
May 29, 2017

เฮลท์ รีเลชั่นส์ จัดงานฉลองครบรอบ 12 ปี นวัตกรรมน้ำปรับโมเลกุลในประเทศไทย

May 29, 2017

งานแถลงข่าว Caring Life Partner ศูนย์จำหน่ายสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพแห่งอนาคตแห่งแรกในไทย

May 29, 2017

ศูนย์จำหน่ายสินค้าสุขภาพ Caring Life Partner แห่งแรก จ.เชียงราย

May 29, 2017

โครงการ “ร่วมแบ่งปันรัก ปันสุขภาพดี กับ 10 ปี เอ็มเร็ทในประเทศไทย”

May 29, 2017

โครงการนำเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “อายุ 120 ปี ทำไมจะทำให้ไม่ได้” ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

May 29, 2017

“Change” ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ กับนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

May 29, 2017

โครงการ “น้ำใจไทย ช่วยพ้นภัยกัมมันตภาพรังสี” ให้ประเทศญี่ปุ่น

May 29, 2017

ดร.มาซารุ อิโมโตะ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ

May 29, 2017

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี ในโครงการบริจาคเครื่องปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ท จนก้าวขึ้นสู่ระดับงานวิจัย