น้ำดื่มปรับโมเลกุลตรา ACTIV120

น้ำดื่มปรับโมเลกุลตรา ACTIV120

น้ำดื่มปรับโมเลกุล ตรา แอคทีฟ วัน ทู โอ ผลิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติใต้ดินที่ความลึก 240 เมตร ผ่านชั้นกรองทรายหยาบ ดินเหนียวปนทราย และดินเหนียว ซึ่งเป็นระบบการกรองตามธรรมชาติถึง 12 ชั้น โดยน้ำใต้ดินอยู่ในแหล่งเกษตรกรรม น้ำใต้ดินที่ใช้จึงมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่ทางการกำหนดไว้เป็นอย่างมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลังจากได้นำวัตถุดิบคุณภาพสูงมาแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการดังต่อไปนี้

1. กรองตะกอนความขุ่นของสารแขวนลอย

2. กรองกลิ่น, สี, คลอรีน ตลอดจนยาฆ่าแมลงและสารพิษจากโลหะ

3. กำจัดหินปูนหรือความกระด้างออกจากน้ำ

4. ผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis (RO) จะได้น้ำบริสุทธิ์เกือบ 100% เนื่องจากน้ำจะไหลผ่าน Membrane ขนาด 0.2 ไมครอน ซึ่งสามารถ กำจัดเกลือแร่ และสารอินทรีย์ รวมถึงเชื้อแบคทีเรียได้

5. ผ่านระบบฆ่าเชื้อด้วยโอโซน (Ozone) ซึ่งจะทำลายเชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส ได้ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุด โดยเร็วกว่าคลอรีนสูงสุดถึง 5,000 เท่า (โดยเฉพาะแบคทีเรีย ที่ความเข้มข้นเพียง 0.01-0.04 PPM)

6. ผ่านเทคโนโลยีเอ็มเร็ท (MRET Technology) สิทธิบัตรจากอเมริกา เลขที่ 6,022,479 (หนึ่งเดียวในประเทศไทย)

น้ำดื่มปรับโมเลกุลตรา แอคทีฟ วัน ทู โอ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมาย อย. จาก สนง.อาหารและยา เลขที่ 73-2-00653-2-0001

2. GMP (Good Manufacturing Practice)

3. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

4. ISO 9001 : 2008

5. ฮาลาล จาก สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

น้ำดื่มปรับโมเลกุลตรา ACTIV120

ขนาดบรรจุ 1,500 มล./ขวด (1 กล่องบรรจุ 8 ขวด) ราคา 480 บาท (รวม vat 7%)
ขนาดบรรจุ 600 มล./ขวด (1 กล่องบรรจุ 16 ขวด) ราคา 480 บาท (รวม vat 7%)