M Shield

M Shield

M Shield : อุปกรณ์ป้องกันผลกระทบจากการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( EMR )

อายุการใช้งานประมาณ 2 ปี นับตั้งแต่วันติดตั้ง

2 เมตร

เกราะคุ้มกันภัยจากรังสีเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า
ปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง
คุ้มกันภัยจาก อีเอ็มอาร์
เทคโนโลยี MRET Noise Field
ผ่านการพิสูจน์ และรับรองทางวิทยาศาสตร์
รายละเอียดของสินค้า M Shield

• M Shield (เอ็มชิลด์) เป็นอุปกรณ์ที่นำไปติดกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท๊บเล็ต ฯลฯสามารถป้องกันผลกระทบจากรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้
• อุปกรณ์ป้องกันผลกระทบจากการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า M Shield (เอ็มชิลด์) เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น เมื่อนำไปวางใกล้กับบุคคล สัตว์ และพืชจะเกิดประโยชน์ต่อการลดผลเสียที่เกิดกับสุขภาพเนื่องมาจากการได้รับรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMR) ตัววัสดุจะมีการตอบสนองที่ดีต่อสนามแม่เหล็ก และการปล่อยวงจรแม่เหล็กไฟฟ้าตามธรรมชาติ ซึ่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช และใช้ลดลักษณะที่เป็นอันตรายของรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMR) อายุการใช้งาน 2 ปี
• จากการได้รับการทดสอบจากสถาบันนานาชาติต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้พิสูจน์แล้วว่า เทคโนโลยี MRET Noise Field มีประโยชน์ต่อสุขภาพในการลดผลกระทบที่เกิดจากการได้รับ รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การลดลงของค่า SAR จากการดำเนินการทดสอบที่แสดงถึงระดับของการดูดซับ รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โดยเนื้อเยื่อของร่างกายทางระบบทางชีววิทยา ที่สามารถนำไปสู่การผิดเพี้ยนของการทำหน้าที่ของเซลล์ ผลคือ ช่วยลดค่าการดูดซับพลังงาน หรือ SAR (Specific Absorption Rate) ลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด

2. ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเซลล์เม็ดเลือดของมนุษย์
จากผลกระทบของรังสีหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีต่อตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือดของมนุษย์ จากการวัดผลของเซลล์เม็ดเลือดขาว (WBC) ซึ่งประกอบด้วย แกรนูโลไซต์ ลิมโฟไซต์ และ MID (การวัดจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวเริ่มต้น) พบว่า ช่วยลดปริมาณการลดลงของแกรนูไซต์ (GRAN) ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากต่อระบบภูมิคุ้มกัน การลดลงของแกรนูโลไซต์ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการทำงานของร่างกาย เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างเลือดที่ไม่มีการป้องกัน 28% อีกทั้งยังลดการเพิ่มขึ้นของลิมโฟไซต์ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า การเพิ่มขึ้นของลิมโฟไซต์ (LYM) มากกว่าปกติ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการ เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ผื่นผิวหนัง และอื่นๆ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีการป้องกัน 39.2% การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซนต์ของ MID (เป็นการวัดจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวเริ่มต้น) ที่มีการป้องกันลดลงเพียงแค่ 8%

3. ปรับลดผลกระทบของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ก่อให้เกิดความเครียด และความตื่นเต้นกับสมอง
โดยการทดสอบ EEG (Electroencephalogram = ภาพคลื่นกระแสไฟฟ้าของสมอง) กับโทรศัพท์มือถือโดยทำให้คลื่นความถี่สมองสงบลง และสามารถปรับผลกระทบของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความเครียด และความตื่นเต้นกับ สมองที่ปล่อยออกมาจากโทรศัพท์มือถือ ให้หมดฤทธิ์ไป

4. ลดผลกระทบและฟื้นฟูสภาพเดิมของโครงสร้างและรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือด
จากผลของการวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดสด (The Live Blood Cell-Analysis) ด้วยการหยดตัวอย่างเลือดที่ได้จากปลายนิ้วของผู้รับการทดลอง ก่อนและหลังการได้รับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (EMR) จากโทรศัพท์มือถือนาน 5 นาที พบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงของผู้รับการทดลอง หลังได้รับรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ 5 นาที โดยไม่มีอุปกรณ์มาช่วยป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า "M Shield" ป้องกัน แสดงให้เห็นว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นรูปแบบของ Rouleau formation (เซลล์เม็ดเลือดก่อตัวเกาะติดซ้อนกันเหมือนตัวหนอน)ซึ่งจะส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตไม่ดีอาจเกิดอาการเหนื่อย หายใจสั่น เพราะเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนไปตามอวัยวะต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ ในขณะที่หากมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า M Shield จะแสดงให้เห็นถึงการฟื้นสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงกลับสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็ว

5. สามารถป้องกันผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ที่มีชีวิต และหยุดยั้งการทำงานของ
รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMR) จากการทดลองทางชีววิทยา โดยการนำเมล็ดพืช จำพวกถั่ว และจุลชีวันยีสต์ วางอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับโทรศัพท์มือถือ ที่เปิดเครื่องอยู่ในโหมดเตรียมพร้อม (stand by-mode) พบถึงความแตกต่างของการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชที่ดีกว่า เมื่อวางใกล้กับโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
• ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐฯ (U.S. Patent no. 6369399 B1 วันที่ 9 เมษายน ปี ค.ศ. 2002) สำหรับ “ Electromagnetic Radiation Shielding Material and Device,” author Igor Smirnov, Ph.D.,2002 และอุปกรณ์ M-Shield ยังได้รับการรับรองโดย UL จากสหรัฐอเมริกาด้วย
• สามารถปกป้องสุขภาพจาก รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร

M Shield (เอ็มชิลด์) เป็นอุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ผ่านการรับรองและพิสูจน์คุณภาพมากมายจากทั่วโลก
ปกป้องตลอด 24 ชม. ในระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร
ใช้เทคโนโลยี MRET Noise-Field
สิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Patent) เลขที่ 6,369,399 B1
น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก
อายุการใช้งาน 2 ปี
เหมาะสำหรับการติดตั้งบนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ โทรศัพท์มือถือ เตาไมโครเวฟ จอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ฯลฯ