เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ MRET Activator

เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ MRET Activator

MRET เป็นเทคโนโลยีที่โดดเด่น สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุล ของน้ำสะอาดธรรมดา
ให้กลายเป็นน้ำที่มีคุณสมบัติพิเศษคล้ายน้ำพุ ภูเขาธรรมชาติ สะดวกสำหรับใช้ในบ้าน ที่ทำงาน และการพกพา

รายละเอียดเพิ่มเติม

MRET เป็นเทคโนโลยีที่โดดเด่น สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำสะอาดธรรมดา ให้กลายเป็นน้ำที่มีคุณสมบัติพิเศษคล้ายน้ำพุภูเขาธรรมชาติที่มีผลดีต่อสิ่งมีชีวิต

ในการปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ทจะไม่มีการสัมผัสโดนน้ำ หรือเติมสารแปลกปลอมอื่นใดลงไปในน้ำอีก จึงทำให้น้ำบริสุทธิ์ทางเคมี ซึ่งแตกต่างจากระบบการผลิตน้ำดื่มทั่วไปในท้องตลาดปัจจุบัน

MRET Activator รุ่นนี้ได้รับการออกแบบพิเศษ ให้ง่ายต่อการพกพาและสะดวกสบายต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน หัวใจสำคัญของเทคโนโลยีเอ็มเร็ท ได้แก่ “โพลิเมอร์พิเศษ” ซึ่งเป็นตัวให้กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำพิเศษในระดับ 7.8 Hz . นำไปปรับโครงสร้างน้ำสะอาดธรรมดา มีอายุการใช้งานประมาณ 7,200 ชั่วโมง หรือ 2 ปี เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ถ้าหากปริมาณใช้ต่อวันไม่มาก ในปีที่ 3 ท่านอาจสามารถใช้งานต่อได้ แต่ประสิทธิภาพจะค่อยๆลดลง จนครบ 3 ปี พอขึ้นปีที่ 4 ประสิทธิภาพการปรับโมเลกุลน้ำ จะเป็นศูนย์ เครื่องปรับโมเลกุลเอ็มเร็ม รุ่น Activator Model จะไม่สามารถเปลี่ยนโพลิเมอร์ได้

ท่านสามารถนำเครื่องปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ท ขนาดพกพา ไปประยุกต์ใช้ในการปรับโมเลกุลของของเหลวอื่นๆ เพื่อเพิ่มรสชาติและยืดอายุของอาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ ได้ อาทิเช่น นมสด น้ำผลไม้ ไวน์ น้ำมันพืช ฯลฯ โดยใช้น้ำและของเหลวที่อุณหภูมิห้องหรือแช่เย็นเท่านั้น

น้ำที่ได้รับการปรับโมเลกุลเอ็มเร็ท นอกจากท่านจะนำไปบริโภคในชีวิตประจำวันแล้ว ท่านสามารถนำไปล้าง ทำความสะอาด แช่ผัก เนื้อสัตว์ เพื่อลดการปนเปื้อนของสารพิษ และแบคทีเรียต่างๆ

กรณีที่ท่านไม่มีน้ำสะอาดพร้อมดื่ม ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เส้นใย คาร์บอนแอคทิเวท ต่อเข้ากับหัวก๊อกน้ำประปา เพื่อกรองน้ำก่อนนำไปปรับโมเลกุลได้ (อุปกรณ์แถมมาในชุด)

เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ MRET Activator มาพร้อมอุปกรณ์กรองน้ำ 1 ชุด

ราคา 29,900 บาท (รวม Vat 7%)

*โปรดทราบ : เครื่องปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ท เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์
หมายเหตุ : *ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อในราคาขายปกติเท่านั้น.