อะไหล่เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ MRET

อะไหล่เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ MRET

Adaptor สำหรับเครื่อง MRET รุ่น Deluxe Model ราคา 350 บาท (รวม vat 7%)

Adaptor สำหรับเครื่อง MRET รุ่น Activator Model ราคา 350 บาท (รวม vat 7%)

เนื่องจาก Adaptor สำหรับเครื่อง MRET รุ่น Deluxe Model มีใช้อยู่ 2 รุ่น คือ 5v. และ 9v. ลูกค้าต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้อแดปเตอร์ตรงกับรุ่น หรือ ท่านสามารถโทรสอบถามที่บริษัทฯ โทร.02-036-0805
รายละเอียดเพิ่มเติม
อแด๊ปเตอร์สำหรับเครื่องปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ท รุ่น Deluxe Model และ รุ่น Activator Model

โพลิเมอร์พิเศษ สำหรับเครื่อง MRET รุ่น Deluxe Model ราคา 16,050 บาท (รวม vat 7%)

รายละเอียดเพิ่มเติม

โพลิเมอร์พิเศษ ประกอบจากแร่ธาตุต่างๆ ได้แก่ สารอินทรีย์ และอนินทรีย์ ทางเภสัชกรรม ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเครื่องปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ท เพราะเป็นอุปกรณ์ในการผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำพิเศษ ในระดับ 7.2 - 8.2 Hz ลงสู่ภาชนะที่เก็บของเหลว

ได้รับการจดสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่ 6,022,479 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2000 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย ชื่อ ดร.อิเกอร์ เสมียร์นอฟ ซึ่งทางผู้คิดค้นได้ออกแบบ และผลิตให้โพลิเมอร์มีอายุการใช้งานที่ 7,200 ชั่วโมง หรือ 2 ปี เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ถ้าหากปริมาณใช้ต่อวันไม่มาก ในปีที่ 3 ท่านอาจสามารถใช้งานต่อได้ แต่ประสิทธิภาพจะค่อยๆลดลง จนครบ 3 ปี พอขึ้นปีที่ 4 ประสิทธิภาพการปรับโมเลกุลน้ำ จะเป็นศูนย์ สำหรับการเปลี่ยนโพลิเมอร์ใหม่นั้น บริษัทฯจะมีเจ้าหน้าที่ไปเปลี่ยนที่บ้านของลูกค้า (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด ลูกค้าต้องส่งเครื่องฯเข้ามาที่บริษัทฯ

ไส้กรองคาร์บอน สำหรับเครื่อง MRET รุ่น Deluxe Model ราคา 400 บาท (รวม vat 7%)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นไส้กรองสำหรับติดตั้งกับเครื่องปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ท รุ่น Deluxe Model โดยออกแบบมาสำหรับน้ำประปาเท่านั้น และสามารถกรองน้ำประปาได้สูงสุด 200 ลิตร

หมายเหตุ : อย่าพยายามเปิดหรือซ่อมเครื่องเอง เพราะจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมได้เองในระบบการปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ท

ไส้กรองคาร์บอน สำหรับเครื่อง MRET รุ่น Activator Model ราคา 675 บาท (รวม vat 7%)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นไส้กรองสำหรับติดตั้งกับเครื่องปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ท รุ่น Activator Model โดยออกแบบมาสำหรับน้ำประปาเท่านั้น และสามารถกรองน้ำประปาได้สูงสุด 200 ลิตร

หมายเหตุ : อย่าพยายามเปิดหรือซ่อมเครื่องเอง เพราะจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมได้เองในระบบการปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ท