Wave Shield

4 เมตร

เกราะคุ้มกันภัยจากรังสีเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า
ปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง
คุ้มกันภัยจาก อีเอ็มอาร์
เทคโนโลยี MRET Noise Field
ผ่านการพิสูจน์ และรับรองทางวิทยาศาสตร์

ดร.อิเกอร์ เสมียร์นอฟ ได้คิดค้นพัฒนา จนเกิดเทคโนโลยี MRET Shield สร้างเป็นอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า เวฟชิลด์ (Wave Shield) นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของการใช้โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐฯ U.S. Patent เลขที่ 6,369,399 B1 สำหรับ “Electromagnetic Radiation Shielding Material and Device” ในปี 2002 และได้รับการรับรองโดย UL (Underwriter Laboratories) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบอย่างเป็นทางการสำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐอเมริกา

Wave Shield ประกอบด้วยสารประกอบโพลีเมอร์แบบพิเศษที่มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างสูง เมื่อปรากฏรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอก องค์ประกอบของ Wave Shield จะปล่อยคลื่นความถี่ต่ำมาก (Noise Field) ออกมาจากตัวเครื่อง โดยเกาะซ้อนควบคู่ไปบนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบคงที่ ทำให้เกิดรูปแบบคลื่นแบบสุ่มเหมือนความถี่ที่เกิดตามธรรมชาติ เมื่อนำไปวางใกล้กับบุคคล สัตว์ และพืช จะลดผลเสียที่เกิดกับสุขภาพอันเนื่องมาจากการได้รับการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMR) โดยไม่ได้ลดความเข้มข้นของการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และไม่รบกวนการทำงานของโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้านั้นๆ แต่ทำให้ผลลบของการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหมดฤทธิ์ลง

จากการทดสอบจากสถาบันนานาชาติ ได้พิสูจน์แล้วว่า Wave Shield มีประโยชน์ต่อสุขภาพในการลดผลกระทบที่เกิดจากการได้รับรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. การลดลงของค่า SAR
2. ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเซลล์เม็ดเลือดของมนุษย์
3. ปรับลดผลกระทบของรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความเครียดและความตื่นเต้นกับสมอง
4. ลดผลกระทบและฟื้นฟูสภาพเดิมของโครงสร้าง และรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือด
5. สามารถป้องกันเซลล์ที่มีชีวิตจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและหยุดยั้งการทำงานของรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMR)

WaveShield (เวฟชิลด์) เป็นอุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ผ่านการรับรองและพิสูจน์คุณภาพมากมายจากทั่วโลก
ปกป้องตลอด 24 ชม. ในระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร
ใช้เทคโนโลยี MRET Noise-Field
ไม่รบกวนสัญญาณการทำงานของโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
สิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Patent) เลขที่ 8,445,879 B2
น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก
อายุการใช้งาน 3 ปี
เหมาะสำหรับการติดตั้งบนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ โทรศัพท์มือถือ เตาไมโครเวฟ จอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ฯลฯ

Wave Shield : อุปกรณ์ป้องกันผลกระทบจากการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( EMR )

อายุการใช้งานประมาณ 3 ปี นับตั้งแต่วันติดตั้ง

ราคา 1,500บาท (รวม VAT7%)