ดร.อิเกอร์ สเมียร์นอฟ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิกร์ ชาวรัสเซีย ได้ค้นพบว่าประชากรซึ่งได้รับสารกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากกรณีภัยพิบัติการระเบิดของโรงงานผลิตปฏิกรณ์ปรมาณูเชอร์โนบิล เมื่อปี ค.ศ.1986 กลุ่มที่ย้ายมาตั้งรกรากใหม่ และรักษาตัวในบริเวณศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพที่อยู่แถบเทือกเขาคอเคซัสทางตอนใต้ของประเทศรัสเซียนั้น ได้มีการดื่มกิน และใช้น้ำจากน้ำพุภูเขาแห่งนี้ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ทรมานจากการเป็นโรคมะเร็ง ต่างกับกลุ่มที่ย้ายไปอยู่ และรักษาตัวในที่อื่นๆ

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ในบริเวณนั้น มีคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามธรรมชาติส่งผ่านน้ำขึ้นมาตลอดเวลา คลื่นนี้มีความถี่ต่ำ 7.8 เฮิร์ทซ์ (Hz.) และส่งผลต่อโครงสร้างโมเลกุลน้ำให้มีคุณลักษณะพิเศษ และมีผลต่อการเพิ่มภูมิต้านทานเซลล์มะเร็ง

จากนั้น ดร.อิเกอร์ สเมียร์นอฟ ได้ใช้เวลาไปกว่า 15 ปี ในการพัฒนานวัตกรรมที่มีการเลียนแบบธรรมชาติ โดยนำความรู้ทางด้านควอนตัมฟิสิกส์ผสมผสานกับนาโนเทคโนโลยี มาผลิตเครื่องกระตุ้นพลังน้ำ ที่มีคลื่นความถี่ต่ำพิเศษ (7.8Hz.) ชื่อว่า Molecular Resonance Effect Technology (MRET) และนำมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลน้ำสะอาดธรรมดา ให้มีคุณสมบัติคล้ายน้ำพุภูเขาบริเวณเทือกเขาคอเคซัส โดยได้รับสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2002

ด้วยเทคโนโลยีอันโดดเด่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำหรือของเหลวโดยไม่มีการสัมผัสใดๆ โดนน้ำหรือของเหลว หรือเติมสารแปลกปลอมอื่นใดลงไปในน้ำหรือของเหลวนั้นๆ อีก ทำให้น้ำหรือของเหลวมีความบริสุทธิ์ทางเคมี ภายหลังการกระตุ้นพลังน้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำอย่างมากมาย โดยปกติน้ำมีขั้ว + ขั้ว – การทำมุมพันธะองศาไฮโดรเจน จับกันเป็นมุม 104.5 องศา โครงสร้างจะไม่เสถียร แต่เมื่อน้ำถูกกระตุ้นพลังเอ็มเร็ทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ 7.8 Hz. จะทำให้มุมพันธะองศาไฮโดรเจน เปลี่ยนจากเดิม โดยกางกว้างขึ้นเป็น 109.5 องศา โครงสร้างจึงเสถียรขึ้น และในสภาพของน้ำ และของเหลวที่ถูกกระตุ้นพลังจะเรียงตัวกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบ เรียกการเรียงตัวนี้ว่า การสร้างพันธะเชิงขั้วต่อๆ กัน (Polarized Oriental Multilayer Formation) และส่งผลดีต่อระบบชีวภาพและจุลชีวภาพของสิ่งมีชีวิต โดยได้รับการพิสูจน์และรับรองโดยห้องปฏิบัติการ และสถาบันวิจัยนานาชาติต่างๆ หลายชิ้นงาน

หนังสืออ้างอิง

ตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ เรื่องน้ำปรับโมเลกุลเอ็มเร็ท ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยสถาบันวิจัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารที่น่าเชื่อถือ และจัดพิมพ์เป็นหนังสือต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. European Journal of Scientific Research

ISSN 1450-216X Vol.16 No.4 (2007), pp.575-583

© EuroJournals Publishing, Inc. 2007

http://www.eurojournals.com/ejsr.htm

The European Journal of Scientific Research เป็นวารสารงานวิจัยระดับสากล รายสามเดือน ที่มีการตีพิมพ์ทบทวนผลงานวิจัยทั้งที่เป็นด้านทฤษฎีและประยุกต์

วารสารได้ตีพิมพ์รายงานว่า “การออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของน้ำแอคทิเวทในหนูทดลอง ใกล้เคียงกับฤทธิ์ของเคมีบำบัด ทั้งยังหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงอันพบได้เสมอเมื่อใช้เคมีบำบัดมะเร็ง”

รายนามผู้ร่วมทำวิจัย:

ศจ. วลาดิเมียร์ ไอ วีซอทสกี– มหาวิทยาลัยเคียฟ แนชันแนล เชฟเชนโก /

ดร. เอ เอ คอร์นิโลวา – มหาวิทยาลัยแห่งร้ฐ โลโมโนซอฟ มอสโคว์ /

ดร. เอ. บี ทาชิเรฟ – สถาบันจุลชีววิทยาและไวรัสวิทยา เคียฟ /

ดร. เอ็น เอ เม็ทวีนา – สถาบันชีววิทยาระดับเซลล์ และพันธุวิศวกรรม เคียฟ /

ดร. ยู วี ยานิช – สถาบันคาเวทสกี เพื่อการค้นคว้าทางพยาธิวิทยา มะเร็งวิทยา และรังสีวิทยา เคียฟ /

ดร. เอส โอลิเชฟสกี - สถาบันคาเวทสกี เพื่อการค้นคว้าทางพยาธิวิทยา มะเร็งวิทยา และรังสีวิทยา เคียฟ /

ศจ. แอล เอส โคล็อดนา – นักชีววิทยา มหาวิทยาลัยเคียฟ แนชันแนล เชฟเชนโก /

ดร. เอ็น เอ กาฟริโลวา - มหาวิทยาลัยแห่งร้ฐ โลโมโนซอฟ มอสโคว์ /

ดร. อี มาลิชคินา - มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ โลโมโนซอฟ มอสโคว์


2. “Applied Biophysics of Activated Water”

หนังสือ “ ชีวฟิสิกส์ประยุกต์ของน้ำแอคทิเวท”

- The Physical Properties, Biological Effects and Medical Applications of MRET Activated Water. Vysotskii V I, Kornilova A A, Smirnov I V. World Scientific Publishers. Singapore. 2009.

http://www.worldscibooks.com/physics/7244.html

หนังสือเล่มนี้ รวบรวมและนำเสนอรายละเอียดแนวคิดสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของน้ำ พร้อมกับนำเสนอการวิเคราะห์ผลงานวิจัยเรื่องผลกระทบของน้ำแอคทิเวท ที่มีต่อสรรพ ชีวิตต่างๆ ทั้งสัตว์ จุลินทรีย์ และพืช


3. “MRET – The dynamic effects on human physiology”

มีการจัดทำแปลภาษาไทย ในชื่อ “ เทคโนโลยี MRET ผลดีต่อสรีรวิทยาของมนุษย์”

เขียนโดย Fisher H W, Smirnov I V. Brittannia Press. Toronto. 2008

http://www.fisherclinic.com/book_mret.html

“Molecular Resonance Effect Technology เทคโนโลยีที่สร้างผลกระทบจากการสั่นพ้องในระดับโมเลกุล : ผลดีต่อสรีริทยาของมนุษย์ ในเล่มมีภาพประกอบที่เป็นรูปสี อยู่มากมาย และมีคำอธิบายอย่างเป็นระบบถึงผลกระทบของโพลิเมอร์ MRET ที่มีต่อโครงสร้างโมเลกุลน้ำ และอิทธิพลของน้ำ ที่ส่งผลกับมนุษย์ ”


4. Explore!

Smirnov, I. “Activated Water,” Explore Magazine. 2002;(11).2.

https://www.explorepub.com/home.html

วารสารได้ตีพิมพ์รายงานว่า “ ผลของน้ำแอคทิเวทที่ถูกทำให้เจือจาง ยับยั้งเซลล์มะเร็งของมนุษย์ ( BUC) ได้ 33% , เซลล์มะเร็งของสุนัข (lymphoma 1308) 50 % และเซลล์มะเร็งของแมว (FL74) 10 % เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ”


5. “Introduction to the Biophysics of Activated Water”

Smirnov I V, Vysotskii V I, Kornilova A A,

Universal Publishers, Boca Raton, Florida, USA.2005

http://www.universal-publishers.com/book.php?method=ISBN&book=1581124783

หนังสือ “แนะนำหลักการชีวฟิสิกส์ของน้ำแอคทิเวท”

“ เป็นหนังสือเล่มแรกที่อธิบายกลไกของผลกระทบจาก “ความทรงจำระยะยาวของน้ำ” เนื้อเรื่องในเล่มแสดงรายละเอียดทฤษฎีสมัยใหม่ที่พูดถึงโครงสร้างและคุณสมบัติของน้ำ และยังนำเสนอทฤษฎีซึ่งอธิบายฤทธิ์ของน้ำแอคทิเวทที่มีผลต่อระบบสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต ในภาวะที่มีสิ่งคุกคาม เช่น การได้รับรังสีต่างๆ ”


6. "The Science of Healing Waters"

หนังสือ “ ศาสตร์แห่งวารีบำบัด ” เขียนโดย Dr. Sundardas D.A., MD, Times Books International, Singapore, 2002

“น้ำปรับโมเลกุลเอ็มเร็ท มีคุณประโยชน์หลากหลาย เทียบเท่ากับน้ำคุณภาพสูงชนิดอื่นๆ ในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็น น้ำอัลคาไลน์ น้ำพลังแม่เหล็ก น้ำคลัสเตอร์ น้ำที่เติมออกซิเจน แต่สิ่งที่ดีกว่าน้ำเหล่านั้นก็คือ จะไม่พบคุณสมบัติด้านลบใดๆ ที่พบได้จากน้ำชนิดอื่นๆ”


7. The Electronic Journal of Biotechnology

Vol.6 No.2, Issue of August 15, 2003

Received August 28, 2002 / Accepted May 23, 2003

http://www.ejbiotechnology.info/index.php/ejbiotechnology/about

วารสาร Electronic Journal of Biotechnology เป็นวารสารวิทยาศาสตร์นานาชาติทางอิเล็คโทรนิกส์ นำเสนอรายงานจากทั่วโลกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

“ การออกฤทธิ์ของน้ำแอคทิเวทต่อโมเลกุลสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างซับซ้อน อย่างเช่น แบคทีเรีย, ไวรัสและเซลล์ที่ผิดปกตินั้น สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าพื้นฐาน เกี่ยวกับการสั่นพ้อง (resonance) ตลอดจนการรบกวนขบวนการสร้าง และการทำลายต่างๆ ”


8. Journal of Scientific Exploration

Vol. 23, No. 4, pp. 500-505, 2009

http://www.scientificexploration.org/journal/

The JSE is the quarterly, peer-reviewed journal of the Society of Scientific Exploration.

“ประสิทธิภาพอันน่าทึ่งของการใช้น้ำกลั่นแอคทิเวทนั้น เทียบได้กับการออกฤทธิ์ของเคมีบำบัดเลยทีเดียว !”