น้ำปรับโมเลกุลเอ็มเร็ท มี “สภาพคล่องยิ่งยวด” (super liquidity) ช่วยเติมความชุ่มฉ่ำให้กับเซลล์ร่างกายคุณได้มากกว่า นอกจากนี้ ยังเพิ่มการดูดซึมอาหาร และขับของเสียออกจากเซลล์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย! [1]

เนื่องจากร่างกายมนุษย์ มีน้ำเป็นส่วนประกอบที่สูงถึงร้อยละ 75 การรักษาระดับ “ความชุ่มชื่นของน้ำ” ภายในเซลล์ (ICW) จึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก การเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับเซลล์ จะถูกชี้วัดโดยบริมาณน้ำที่อยู่ภายในเซลล์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากในการให้พลังชีวิต และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานทางสรีรวิทยาอย่างเหมาะสม [2]
ภาพแสดงปริมาณน้ำภายในเซลล์ (ICW) และปริมาณน้ำภายนอกเซลล์ (ECW)
“น้ำปรับโมเลกุลเอ็มเร็ท สามารถซึมผ่านเข้าสู่เซลล์ได้เร็วกว่า ทำให้เซลล์นำไปใช้ประโยชน์ได้เร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
< Smirnov, I. “Activated Water,” Explore Magazine. 2002;(11).2. >